Osoby Niepełnosprawne w Powiecie Wyszkowskim i możliwości ich funkcjonowania na rynku pracy

„SOTERIA” zaproszona została na konferencję, w której czasie m.in. prezentowano placówki Powiatu Wyszkowskiego, zajmujące się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Załączamy poniżej sprawozdanie z tego wydarzenia, które zamieszczono na stronie Powiatu Wyszkowskiego.

http://www.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=185

Osoby Niepełnosprawne w Powiecie Wyszkowskim i możliwości ich funkcjonowania na rynku pracy

W dniu 15 marca 2013 r. w Auli Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie odbyła się konferencja pt. „Osoby Niepełnosprawne w Powiecie Wyszkowskim i możliwości ich funkcjonowania na rynku pracy”, nad którą patronat objęli Starosta Powiatu oraz Rektor Uczelni. Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Wyszkowie oraz Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Współorganizatorami byli; Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Specjalna w Brańszczyku, Domy Pomocy Społecznej oraz organizacje zajmujące się na co dzień działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Konferencję poprowadzili Teresa Trzaska Wicestarosta Powiatu oraz Radosław Knap Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali Starosta Bogdan Pągowski oraz Prorektor Filii Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica doc. dr Andrzej Gałkowski. W konferencji ze strony Uczelni uczestniczył również Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Marcin Berliński. Podczas konferencji zebrani goście mogli zapoznać się z prezentacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez jednostki powiatu oraz organizacje pozarządowe. Wykłady wygłosili pracownicy naukowi Uczelni: • „Aspekty prawne Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”  –  dr hab. Magdalena Szczepańska, • „Miejsce dorosłych osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie”  – dr Agnieszka Woroniecka-Borowska • „Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” – mgr Liliana Kluska.

W trakcie przerwy zgromadzeni mogli  zapoznać się ze sztuką pt. „Historia pewnego Szewczyka”, którą zaprezentował teatr działający przy Ośrodku Monar w Wyszkowie.
Na zakończenie konferencji przeprowadzona została dyskusja panelowa „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych”, w której udział wzięli przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawni.
Konferencji towarzyszyła wystawa twórczości osób niepełnosprawnych. Na swoich stoiskach wystawcy dysponowali materiałami promocyjnymi.