USŁUGI

W naszym Domu są realizowane treningi umiejętności społecznych, między innymi:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu:
  – trening dbałości o wygląd zewnętrzny
  – trening nauki higieny
  – trening kulinarny
  -trening umiejętności praktycznych
  – trening umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
  – kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury
 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:
  – rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami telewizyjnymi, internetem
  – udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
 4. Poradnictwo psychologiczne
 5. Psychoedukacja
 6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
 8. Terapię ruchową
  – zajęcia sportowe
  – turystyka, rekreacja
  – zabawy taneczne
  – choreoterapia
 9. – muzykoterapia
  – teatroterapia