AKTY PRAWNE

Środowiskowy Dom Samopomocy „SOTERIA” funkcjonuje w oparciu o przepisy:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tekst jednolity -Dz. U. z 2009 r. Nr 175 , poz.1362  z późniejszymi  zmianami /.
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie  środowiskowych domów samopomocy (Dz . U. z 2010 , Nr 238, poz. 1586).
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  /Dz .U z 1994r. Nr 111, poz.535 z późniejszymi zmianami /.
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Z 2009, Nr 157,poz.1240 z późniejszymi zmianami /.
  • Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy typ A (osoby chore psychicznie) .