O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy „SOTERIA” powstał w styczniu 2007 r. Jest jednostką dziennego pobytu o zasięgu gminnym, dla 36 uczestników osób przewlekle chorych psychicznie, które wymagają wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego. Celem Domu jest  osiągnięcie przez uczestników  poprawy jakości życia, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, powstrzymania wykluczenia społecznego oraz marginalizacji.

Dom zapewnia oparcie społeczne dla osób z problemami psychicznymi poprzez świadczenie usług dostosowanych do szczególnych potrzeb tych osób. Aktywizuje (w miarę indywidualnych możliwości uczestników) poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym z pomocą różnego rodzaju treningów , warsztatów    i terapii.

Dom tworzy   kompleksowy lokalny system oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie, poprzez rozwijanie i aktywowanie współpracy placówek służby zdrowia, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz chorych psychicznie na terenie gminy Wyszków .

Dom podnosi  kompetencje służb społecznych w zakresie pracy z osobami chorymi psychicznie poprzez działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty , porady indywidualne). Jednostka prowadzi działania integrujące środowisko rodzin i społeczność lokalną z uczestnikami Domu.