EDUKACJA TEATRALNA –OPOWIEŚCI O KRÓLESTWIE

W dniu 18 stycznia 2017r. ponownie wystąpili dla nas w „Soterii” artyści z Krakowa, którzy tekstem i muzyka przypomnieli nam treść Ewangelii. Ich interpretacja tych wątków miała lekko żartobliwe zabarwienie jednak przekaz i puenta zawarta w historiach o Jezusie w niczym nie odbiegała od wzoru i idei ewangelicznych. Był to wzruszający spektakl, a nasi uczestnicy w sytuacjach gdy aktorzy prosili o współpracę na scenie stawali na wysokości zadania sami będąc przecież doświadczonymi aktorami.