Spotkanie Wielkanocne

Zgodnie z tradycją odbyło się u nas w  ŚDS Soteria spotkanie świąteczne, na którym zagościli pani viceburmistrz Aneta Kowalewska, pani dyrektor OPS Agnieszka Mróz i ksiądz Zbigniew, którzy złożyli serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności całej naszej  społeczności i kadrze. Potem z wielkim apetytem spożyliśmy świąteczny posiłek przygotowany wspólnie i podany na pięknie ozdobionych stołach. Wielkanoc to początek wiosny, zatem trzymamy za jak najszybsze jej przyjście.